Kelti - Havránok - Liptov

Havránok

 

Región: Liptov, Liptovská Mara

Obec: Bobrovník

GPS: N49.10523, E19.48209

Havránok – archeologické múzeum (archeoskanzen)

Územie Liptova bolo osídlené už od praveku, čo dokladujú nálezy neolitického pôvodu (spred 6000 rokov). Významnejšie osídlenie pochádza z mladšej doby bronzovej (1000 r. p.n.l.), k najvzácnejším nálezom patria bronzové meče tzv. liptovského typu.

Dôležitú kapitolu histórie Liptova tvoria Kelti. Havránok je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk na Slovensku, dokumentujúce prítomnosť keltských národov v Liptove v I. pol. IV. storočia p.n.l. Archeológovia tu našli pozostatky osídlenia z mladšej doby železnej, tiež nazývanej Laténskym obdobím. Kelti boli prví známi obyvatelia Slovenska. Kelti z Liptova patrili k pokoleniu Kotynov. Rozsah hradiska naznačuje, že Havránok bol ich sídlom nadregionálneho významu. Okrem veľkého množstva keramiky, šperkov a predmetov z bronzu a železa sa tu našli zvyšky opevnenia, kultovného obetišťa a keltských obytných domov. Na Havránku bola použitá takzvaná experimentálna archeológia. Nielenže boli objavené nálezy zakonzervované, ale kreatívnym spôsobom boli sprístupnené návštevníkom, vďaka čomu vznikol prvý slovenský archeologický park v prírode, kde môžeme obdivovať repliky obytných budov, hrnčiarskej pece, miesto pre obete a opevnenie so vstupnou bránou.

DSC07300
« 1 z 23 »